Ļėąķčšīāąķčå: Įčēķåń-ļėąķ čķāåńņčöčīķķīćī ļšīåźņą «Ļščīįšåņåķčå ńźėąäą-õīėīäčėüķčźą» (÷ąńņü 6)

 
ńģ. Ķą÷ąėī
ńģ. Ļšīäīėęåķčå
 
          ĮČĒĶÅŃ-ĻĖĄĶ ČĶĀÅŃŅČÖČĪĶĶĪĆĪ ĻŠĪÅŹŅĄ 
          «ĻŠČĪĮŠÅŅÅĶČÅ ŃŹĖĄÄĄ-ÕĪĖĪÄČĖÜĶČŹĄ»
 
                              Ņąįėčöą 8
 
        Ļīėķūå čēäåšęźč ķą šåąėčēóåģóž ļšīäóźöčž
 
|——————————————————————–————–————————–————————–————————–————————–————————–—————————–—————————¬
|  Āčäū č ńņąņüč   |Åä. | II źā. | III źā.| IV źā. | I źā. | II źā. | III źā. | IV źā. |
|    ēąņšąņ     |čēģ.|2004 ć. | 2004 ć.| 2004 ć.| 2005 ć.| 2005 ć.| 2005 ć. | 2005 ć. |
|           |  |(įąēīāūé|    |    |    |    |     |     |
|           |  |ļåščīä) |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
|      1     | 2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |   9  |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
|Ńšåäķåńļčńī÷ķą’    |÷åė.|  2  |  5  |  5  |  8  |  8  |   8  |   8  |
|÷čńėåķķīńņü šąįīņąžłčõ|  |    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
|Ēąņšąņū ķą      |ņūń.|    |29 442,7|35 331,2|59 170,1|71 004,1| 85 204,9|102 245,9|
|ļšīčēāīäńņāī, āńåćī  |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
|Ļīźóļķūå ņīāąšū    |ņūń.|    |29 442,7|35 331,2|59 170,1|71 004,1| 85 204,9|102 245,9|
|           |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
|Čēäåšęźč īįšąłåķč’,  |ņūń.|  820,2| 8288,3| 9647,8|13 911,9|16 222,8| 19 056,7| 22 502,4|
|āńåćī         |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ā ņīģ ÷čńėå:    |  |    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| šąńõīäū ķą īļėąņó  |ņūń.|  420,0| 4107,0| 4928,4| 7667,3| 9200,7| 11 040,9| 13 249,1|
|ņšóäą ļåšńīķąėą    |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ķąėīćč č īņ÷čńėåķč’ |ņūń.|  168,0| 1642,8| 1971,4| 3066,9| 3680,3|  4416,4|  5299,6|
|ń ēąšļėąņū ļåšńīķąėą |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| šąńõīäū ķą     |ņūń.|    |    |  70,5|  70,5|    |     |   70,5|
|ņåļėīżķåšćčž     |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| šąńõīäū ķą     |ņūń.|    |  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|
|żėåźņšīżķåšćčž    |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| šąńõīäū ķą āīäó   |ņūń.|    |  54,8|  54,8|  54,8|  54,8|   54,8|   54,8|
|           |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ąšåķäą īōčńą    |ņūń.|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|
|(ļščģå÷ąķčå 1)    |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ąģīšņčēąöč’ īńķīāķūõ|ņūń.|  35,0| 1306,2| 1386,3| 1452,5| 1511,3|  1562,8|  1607,3|
|ńšåäńņā        |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ļšīöåķņū ēą     |ņūń.|    |    |    |  41,2|  81,8|  125,9|  170,6|
|ļīėüēīāąķčå źšåäčņąģč |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|č ēąéģąģč       |  |    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ļšī÷čå       |ņūń.|    |  294,4|  353,3|  675,6|  810,7|  972,8|  1167,4|
|(ļščģå÷ąķčå 2)    |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
|Čņīćī ēąņšąņū     |ņūń.|  820,2|37 731,0|44 979,0|73 082,0|87 226,9|104 261,6|124 748,3|
|ļšåäļšč’ņč’, āńåćī  |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| čē ķčõ:       |  |    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ļåšåģåķķūå ēąņšąņū |ņūń.|    |29 737,1|35 684,5|59 845,6|71 814,8| 86 177,7|103 413,3|
|           |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
| ļīńņī’ķķūå ēąņšąņū |ņūń.|  820,2| 7993,9| 9294,5|13 236,3|15 412,1| 18 083,9| 21 335,0|
|           |šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
|Ńļšąāī÷ķī (äė’ šąń÷åņą äåķåęķūõ ļīņīźīā ļī ļšåäļšč’ņčž):                  |
|——————————————————————–————–————————–————————–————————–————————–————————–—————————–—————————|
|Ēąņšąņū ļšåäļšč’ņč’  |ņūń.|  785,2|36 424,8|43 592,7|71 629,4|85 715,5|102 698,8|123 141,0|
|ēą āū÷åņīģ ąģīšņčēąöčč|šóį.|    |    |    |    |    |     |     |
|——————————————————————+————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————|
 
                        Ļšīäīėęåķčå ņąįėčöū 8
 
|—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————¬
| I źā. | II źā. | III źā. | IV źā. | I źā. | II źā. | III źā. | IV źā. | I źā. | II źā. |
| 2006 ć. | 2006 ć. | 2006 ć. | 2006 ć. | 2007 ć. | 2007 ć. | 2007 ć. | 2007 ć. | 2008 ć. | 2008 ć. |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|122 695,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|122 695,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|147 234,1|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
| 22 741,9| 22 925,0| 22 904,9| 22 959,0| 22 972,7| 22 910,6| 22 913,9| 22 984,4| 22 984,4| 22 913,9|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1| 13 249,1|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  5299,6|  5299,6|  5299,6|  5299,6|  5299,6|  5299,6|  5299,6|  5299,6|  5299,6|  5299,6|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|   70,5|     |     |   70,5|   70,5|     |     |   70,5|   70,5|     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|  685,8|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|   54,8|   54,8|   54,8|   54,8|   54,8|   54,8|   54,8|   54,8|   54,8|   54,8|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|  197,2|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  1645,0|  1676,4|  1701,6|  1720,9|  1734,6|  1743,0|  1746,3|  1746,3|  1746,3|  1746,3|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  138,9|   81,0|   35,8|     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|  1400,8|  1681,0|  1681,0|  1681,0|  1681,0|  1681,0|  1681,0|  1681,0|  1681,0|  1681,0|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|145 437,0|170 159,0|170 139,0|170 193,1|170 206,8|170 144,7|170 148,0|170 218,5|170 218,5|170 148,0|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|124 095,9|148 915,1|148 915,1|148 915,1|148 915,1|148 915,1|148 915,1|148 915,1|148 915,1|148 915,1|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
| 21 341,1| 21 243,9| 21 223,9| 21 278,0| 21 291,7| 21 229,6| 21 232,9| 21 303,4| 21 303,4| 21 232,9|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
|                                                  |
|—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————–—————————|
|143 792,0|168 482,7|168 437,5|168 472,2|168 472,2|168 401,7|168 401,7|168 472,2|168 472,2|168 401,7|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————|
 
   Ļščģå÷ąķčå 1. Šąń÷åņ ļšīčēāåäåķ ķą īńķīāąķčč ńėåäóžłčõ čńõīäķūõ
äąķķūõ: 2 äīėė. ŃŲĄ - ńņąāźą ąšåķäķīé ļėąņū ā ģåń’ö ń ĶÄŃ; 3 -
źīėč÷åńņāī ģåń’öåā ā źāąšņąėå; 18% - ńņąāźą ĶÄŃ; 2155 šóį./äīėė.
ŃŲĄ - īęčäąåģūé źóšń äīėėąšą ŃŲĄ ķą 01.07.2004; 18 źā.ģ - ļėīłąäü
īōčńą. Čņīćī: 197,2 = 2 õ 3 / (1 + 0,18) õ 2155 / 1000 õ 18.
   Ļščģå÷ąķčå 2. Šąń÷åņ ļšīčēāåäåķ óźšóļķåķķī, źąź 5% īņ āąėīāīćī
äīõīäą īņ ņīšćīāīé äå’ņåėüķīńņč.
 
                              Ņąįėčöą 9
 
   Ńņšóźņóšą ļīėķūõ čēäåšęåź ķą šåąėčēóåģóž ļšīäóźöčž, %
 
|——————————————————————–————————–———————–———————–———————–———————–———————–———————¬
|  Ķąčģåķīāąķčå   | II źā. |III źā.|IV źā. | I źā. |II źā. |III źā.| IV źā.|
|  ļīźąēąņåėåé    | 2004 ć.|2004 ć.|2004 ć.|2005 ć.|2005 ć.|2005 ć.|2005 ć.|
|           |(įąēīāūé|    |    |    |    |    |    |
|           | ļåščīä)|    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|     1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ļīźóļķūå ņīāąšū    |    |  78,0|  78,6|  81,0|  81,4|  81,7|  82,0|
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čēäåšęźč īįšąłåķč’,  |  100,0|  22,0|  21,4|  19,0|  18,6|  18,3|  18,0|
|āńåćī         |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ā ņīģ ÷čńėå:    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| šąńõīäū ķą īļėąņó  |  51,2|  10,9|  11,0|  10,5|  10,5|  10,6|  10,6|
|ņšóäą ļåšńīķąėą    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ķąėīćč č īņ÷čńėåķč’ |  20,5|  4,4|  4,4|  4,2|  4,2|  4,2|  4,2|
|ń ēąšļėąņū ļåšńīķąėą |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| šąńõīäū ķą     |    |    |  0,2|  0,1|    |    |  0,1|
|ņåļėīżķåšćčž     |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| šąńõīäū ķą     |    |  1,8|  1,5|  0,9|  0,8|  0,7|  0,5|
|żėåźņšīżķåšćčž    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| šąńõīäū ķą āīäó   |    |  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,0|
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ąšåķäą īōčńą    |  24,0|  0,5|  0,4|  0,3|  0,2|  0,2|  0,2|
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ąģīšņčēąöč’     |   4,3|  3,5|  3,1|  2,0|  1,7|  1,5|  1,3|
|īńķīāķūõ ńšåäńņā   |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ļšīöåķņū      |    |    |    |  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|
|ēą ļīėüēīāąķčå    |    |    |    |    |    |    |    |
|źšåäčņąģč č ēąéģąģč  |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ļšī÷čå       |    |  0,8|  0,8|  0,9|  0,9|  0,9|  0,9|
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī ēąņšąņū     |  100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
|ļšåäļšč’ņč’, āńåćī  |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| čē ķčõ:       |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ļåšåģåķķūå ēąņšąņū |    |  78,8|  79,3|  81,9|  82,3|  82,7|  82,9|
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ļīńņī’ķķūå ēąņšąņū |  100,0|  21,2|  20,7|  18,1|  17,7|  17,3|  17,1|
|——————————————————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
                        Ļšīäīėęåķčå ņąįėčöū 9
 
|———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————¬
| I źā. |II źā. |III źā.| IV źā.| I źā. |II źā. |III źā.| IV źā.| I źā. | II źā.|
|2006 ć.|2006 ć.|2006 ć.|2006 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2008 ć.|2008 ć.|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  84,4|  86,5|  86,5|  86,5|  86,5|  86,5|  86,5|  86,5|  86,5|  86,5|
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  15,6|  13,5|  13,5|  13,5|  13,5|  13,5|  13,5|  13,5|  13,5|  13,5|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  9,1|  7,8|  7,8|  7,8|  7,8|  7,8|  7,8|  7,8|  7,8|  7,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  3,6|  3,1|  3,1|  3,1|  3,1|  3,1|  3,1|  3,1|  3,1|  3,1|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  0,0|    |    |  0,0|  0,0|    |    |  0,0|  0,0|    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  0,5|  0,4|  0,4|  0,4|  0,4|  0,4|  0,4|  0,4|  0,4|  0,4|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  0,0|  0,0|  0,0|  0,0|  0,0|  0,0|  0,0|  0,0|  0,0|  0,0|
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  1,1|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  0,1|  0,0|  0,0|    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|  1,0|
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  85,3|  87,5|  87,5|  87,5|  87,5|  87,5|  87,5|  87,5|  87,5|  87,5|
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  14,7|  12,5|  12,5|  12,5| 12,5 |  12,5|  12,5|  12,5|  12,5|  12,5|
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
                             Ņąįėčöą 10
 
          Īįłčå čķāåńņčöčīķķūå ēąņšąņū, ņūń.šóį.
 
|—————————————————————–————————–————————–————————–———————–———————–———————–———————–———————¬
| Āčäū čķāåńņčöčīķķūõ | Āńåćī | II źā. | III źā.|IV źā. | I źā. |II źā. |III źā.|IV źā. |
|    ēąņšąņ    |    | 2004 ć.| 2004 ć.|2004 ć.|2005 ć.|2005 ć.|2005 ć.|2005 ć.|
|           |    |(įąēīāūé|    |    |    |    |    |    |
|           |    | ļåščīä)|    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|     1     |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ŹĄĻČŅĄĖÜĶŪÅ ĒĄŅŠĄŅŪ                                   |
|—————————————————————–————————–————————–————————–———————–———————–———————–———————–———————|
|Ļščīįšåņåķčå ēäąķč’ |50 847,5|  296,6|50 550,9|    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ńģåņķą’ ńņīčģīńņü  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|šåźīķńņšóźöčč,    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|āńåćī        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čē īįłåé ńņīčģīńņč  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ńņšīčņåėüńņāą    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(šåźīķńņšóźöčč)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ēąņšąņū ā ŃŹĀ, āńåćī |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ļšåäļšīčēāīäńņāåķķūå |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ēąņšąņū       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Äšóćčå čķāåńņčöčīķķūå|    |    |    |    |    |    |    |    |
|ēąņšąņū, āńåćī    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī źąļčņąėüķūå  |50 847,5|  296,6|50 550,9|    |    |    |    |    |
|ēąņšąņū       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ĒĄŅŠĄŅŪ ĻĪÄ ĪĮĪŠĪŅĶŪÅ ŃŠÅÄŃŅĀĄ                             |
|—————————————————————–————————–————————–————————–———————–———————–———————–———————–———————|
|Ļščšīńņ ÷čńņīćī   |15 639,4|    | 1025,6| 646,5| 3091,8| 1400,2| 1220,0| 2050,9|
|īįīšīņķīćī źąļčņąėą |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Īįłčå čķāåńņčöčīķķūå |66 486,9|  296,6|51 576,4| 646,5| 3091,8| 1400,2| 1220,0| 2050,9|
|ēąņšąņū       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čē īįłåé ļīņšåįķīńņč |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ēąņšąņū ā ŃŹĀ    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ńļšąāī÷ķī:                                       |
|—————————————————————–————————–————————–————————–———————–———————–———————–———————–———————|
|ĶÄŃ ź ļīńņī’ķķūģ   | 9152,5|    | 9152,5|    |    |    |    |    |
|ąźņčāąģ       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Źąļčņąėüķūå ēąņšąņū |60 000,0|  296,6|59 703,4|    |    |    |    |    |
|ń ĶÄŃ        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Īįłčå čķāåńņčöčīķķūå |75 639,4|  296,6|60 729,0| 646,5| 3091,8| 1400,2| 1220,0| 2050,9|
|ēąņšąņū ń ĶÄŃ    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
                       Ļšīäīėęåķčå ņąįėčöū 10
 
|———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————¬
| I źā. |II źā. |III źā.|IV źā. | I źā. |II źā. |III źā.|IV źā. | I źā. | II źā.|
|2006 ć.|2006 ć.|2006 ć.|2006 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2008 ć.|2008 ć.|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 19  |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|                                        |
|———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|                                        |
|———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————|
| 2884,4| 3286,7|    |    |    |  13,8|    |    |  0,7|  18,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 2884,4| 3286,7|    |    |    |  13,8|    |    |  0,7|  18,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|                                        |
|———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 2884,4| 3286,7|    |    |    |  13,8|    |    |  0,7|  18,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
                             Ņąįėčöą 11
 
     Šąń÷åņ ļīņšåįķīńņč ā ÷čńņīģ īįīšīņķīģ źąļčņąėå, ņūń.šóį.
 
|—————————————————————–—————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|  Ķąčģåķīāąķčå   | Ķīšģą |01.07.2004|01.10.2004|01.01.2005|01.04.2005|01.07.2005|01.10.2005|01.01.2006|
|  ļīźąēąņåėåé   | īįīšą÷č-|     |     |     |     |     |     |     |
|           |āąåģīńņč,|     |     |     |     |     |     |     |
|           |  äķč  |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|     1     |  2  |   3  |  4   |   5  |  6   |   7  |   8  |   9  |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|ĶĪŠĢČŠÓÅĢŪÅ ŅÅŹÓŁČÅ ĄŹŅČĀŪ                                         |
|—————————————————————–—————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————|
|Ļšīčēāīäńņāåķķūå   |   11,6|  2154,0|  3805,2|  4566,2|  7647,1|  9176,6| 11 011,9| 13 214,3|
|ēąļąńū        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Ķåēąāåšųåķķīå    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|ļšīčēāīäńņāī     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Ņīāąšū        |   40,0|     |  6542,8|  7851,4| 13 148,9| 15 778,7| 18 934,4| 22 721,3|
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Ń÷åņą ź ļīėó÷åķčž  |   10,0|     |  4307,4|  4985,0|  8218,2|  9821,0| 11 540,0| 13 848,1|
|(äåįčņīšū)      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Ąāąķńū ļīńņąāłčźąģ  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Ļšī÷čå ņåźółčå    |     |   943,0|     |     |     |     |     |     |
|ąźņčāū        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Čņīćī ķīšģčšóåģūå  |     |  3097,0| 14 655,3| 17 402,5| 29 014,3| 34 776,3| 41 486,4| 49 783,6|
|ņåźółčå ąźņčāū (ēą  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|čńźėž÷åķčåģ ĶÄŃ   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|óļėą÷åķķīćī)     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Čņīćī ļščšīńņ    |     |   943,0| 11 558,3|  2747,2| 11 611,7|  5762,0|  6710,1|  8297,3|
|ķīšģąņčāķūõ ņåźółčõ |     |     |     |     |     |     |     |     |
|ąźņčāīā (ēą     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|čńźėž÷åķčåģ     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|ĶÄŃ óļėą÷åķķīćī)   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|ĶĪŠĢČŠÓÅĢŪÅ ŅÅŹÓŁČÅ ĻĄŃŃČĀŪ                                         |
|—————————————————————–—————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————|
|Ń÷åņą ź īļėąņå    |   30,0|   53,0| 10 225,0| 12 231,0| 20 284,7| 24 250,9| 29 038,5| 34 807,2|
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Ąāąķńū ļīźóļąņåėåé  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Šąń÷åņū ń ļåšńīķąėīģ |   15,0|   289,0|   342,3|   410,7|   638,9|   766,7|   920,1|  1104,1|
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Šąń÷åņū ń įžäęåņīģ  |30,0-90,0|   89,0|   396,5|   422,8|   660,8|   928,6|  1477,7|  1771,3|
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Čņīćī ķīšģąņčāķūå  |     |   431,0| 10 963,8| 13 064,5| 21 584,4| 25 946,2| 31 436,3| 37 682,7|
|ņåźółčå ļąńńčāū   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Čņīćī ļščšīńņ    |     |     | 10 532,8|  2100,7|  8519,9|  4361,8|  5490,1|  6246,3|
|ķīšģąņčāķūõ     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|ņåźółčõ ļąńńčāīā   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|×čńņūé īįīšīņķūé   |     |  2666,0|  3691,6|  4338,0|  7429,8|  8830,0| 10 050,0| 12 101,0|
|źąļčņąė (ēą     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|čńźėž÷åķčåģ ĶÄŃ   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|óļėą÷åķķīćī)     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|Ļščšīńņ ÷čńņīćī   |     |   943,0|  1025,6|   646,5|  3091,8|  1400,2|  1220,0|  2050,9|
|īįīšīņķīćī źąļčņąėą |     |     |     |     |     |     |     |     |
|(ēą čńźėž÷åķčåģ ĶÄŃ |     |     |     |     |     |     |     |     |
|óļėą÷åķķīćī)     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|—————————————————————+—————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                       Ļšīäīėęåķčå ņąįėčöū 11
 
|——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————¬
|01.04.2006|01.07.2006|01.10.2006|01.01.2007|01.04.2007|01.07.2007|01.10.2007|01.01.2008|01.04.2008|01.07.2008|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|                                                       |
|——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————|
| 15 857,1| 19 028,5| 19 028,5| 19 028,5| 19 028,5| 19 028,5| 19 028,5| 19 028,5| 19 028,5| 19 028,5|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
| 27 265,6| 32 718,7| 32 718,7| 32 718,7| 32 718,7| 32 718,7| 32 718,7| 32 718,7| 32 718,7| 32 718,7|
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
| 16 617,7| 19 941,2| 19 941,2| 19 941,2| 19 941,2| 19 941,2| 19 941,2| 19 941,2| 19 941,2| 19 941,2|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
| 59 740,4| 71 688,4| 71 688,4| 71 688,4| 71 688,4| 71 688,4| 71 688,4| 71 688,4| 71 688,4| 71 688,4|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|  9956,7| 11 948,1|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|                                                       |
|——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————–——————————|
| 41 701,4| 49 951,0| 49 951,0| 49 974,5| 49 974,5| 49 951,0| 49 951,0| 49 974,5| 49 974,5| 49 951,0|
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|  1104,1|  1104,1|  1104,1|  1104,1|  1104,1|  1104,1|  1104,1|  1104,1|  1104,1|  1104,1|
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|  1949,5|  2361,3|  2463,5|  2464,5|  2469,0|  2478,6|  2600,0|  2593,8|  2593,1|  2597,7|
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
| 44 755,0| 53 416,4| 53 518,6| 53 543,1| 53 547,5| 53 533,7| 53 655,1| 53 672,4| 53 671,7| 53 652,8 |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|  7072,3|  8661,4|   102,2|   24,5|    4,5|   -13,8|   121,3|   17,4|   -0,7|   -18,8|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
| 14 985,4| 18 272,0| 18 169,8| 18 145,4| 18 140,9| 18 154,7| 18 033,4| 18 016,0| 18 016,7| 18 035,6|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
|  2884,4|  3286,7|  -102,2|   -24,5|   -4,5|   13,8|  -121,3|   -17,4|    0,7|   18,8|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————+——————————|
 
                             Ņąįėčöą 12
 
           Čńņī÷ķčźč ōčķąķńčšīāąķč’, ņūń.šóį.
 
|—————————————————————–—————————–————————–————————–———————–———————–———————–———————–———————¬
|  Ķąčģåķīāąķčå   | Āńåćī | II źā. | III źā.|IV źā. | I źā. | II źā.|III źā.| IV źā.|
|   čńņī÷ķčźīā   |     | 2004 ć.| 2004 ć.|2004 ć.|2005 ć.|2005 ć.|2005 ć.|2005 ć.|
|           |     |(įąēīāūé|    |    |    |    |    |    |
|           |     | ļåščīä)|    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|     1     |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7 |  8 |  9 |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ńīįńņāåķķūå ńšåäńņāą,| 11 083,9|  296,6|  729,0| 646,5| 1391,3| 673,6| -29,1| 1171,6|
|āńåćī        |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ā ņīģ ÷čńėå:    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| āēķīń ā óńņąāķūé  | 35 674,0| 9974,0|    |    | 4500,0| 3150,0| 5700,0| 6200,0|
|źąļčņąė       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| äåķåęķūå ńšåäńņāą, |-24 590,1| -9677,4|  729,0| 646,5|-3108,7|-2476,4|-5729,1|-5028,4|
|āńåćī        |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  ā ņīģ ÷čńėå:   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  ēą ń÷åņ šåąėčēąöčč|  5780,4|    |    | 212,2|    | 673,6|    |    |
|ļšīåźņą       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  ēą ń÷åņ      |-30 370,5| -9677,4|  729,0| 434,2|-3108,7|-3150,0|-5729,1|-5028,4|
|äå’ņåėüķīńņč     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ļšåäļšč’ņč’     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ēąåģķūå       | 64 555,5|    |60 000,0|    | 1700,5| 726,5| 1249,1| 879,4|
|č ļščāėå÷åķķūå    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ńšåäńņāą, āńåćī   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ā ņīģ ÷čńėå:    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| źšåäčņū č ēąéģū:  | 64 555,5|    |60 000,0|    | 1700,5| 726,5| 1249,1| 879,4|
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| čķīńņšąķķūå    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|źšåäčņū ļīä ćąšąķņčč |     |    |    |    |    |    |    |    |
|Ļšąāčņåėüńņāą    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| čķīńņšąķķūå    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|źšåäčņū źīģģåš÷åńźčõ |     |    |    |    |    |    |    |    |
|įąķźīā        |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| āķóņšåķķčå     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|āąėžņķūå źšåäčņū   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  čē ķčõ ėüćīņķūå  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| āķóņšåķķčå     | 60 000,0|    |60 000,0|    |    |    |    |    |
|šóįėåāūå äīėćīńšī÷ķūå|     |    |    |    |    |    |    |    |
|źšåäčņū       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  čē ķčõ ėüćīņķūå  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ļīėīęčņåėüķīå   |  4555,5|    |    |    | 1700,5| 726,5| 1249,1| 879,4|
|ńąėüäī ļīńņóļėåķčé  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|č āūļėąņ ļī     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|āķóņšåķķčģ āąėžņķūģ |     |    |    |    |    |    |    |    |
|źšąņźīńšī÷ķūģ    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|źšåäčņąģ       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ćīńóäąšńņāåķķīå   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ó÷ąńņčå:       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| öåķņšąėčēīāąķķūå  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|čńņī÷ķčźč      |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ōčķąķńčšīāąķč’ ķą  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ļėąņķīé č āīēāšąņķīé |     |    |    |    |    |    |    |    |
|īńķīāå        |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| įžäęåņķūå ńšåäńņāą |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ķą ĶČĪŹŠ       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ńšåäńņāą      |     |    |    |    |    |    |    |    |
|źīķńīėčäčšīāąķķūõ  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|įžäęåņīā       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ńšåäńņāą ģåńņķūõ  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|įžäęåņīā       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| ļšī÷čå       |     |    |    |    |    |    |    |    |
|öåķņšąėčēīāąķķūå   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|čńņī÷ķčźč      |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī ļī āńåģ    | 75 639,4|  296,6|60 729,0| 646,5| 3091,8| 1400,2| 1220,0| 2050,9|
|čńņī÷ķčźąģ      |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ōčķąķńčšīāąķč’    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čē īįłåćī īįśåģą   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ōčķąķńčšīāąķč’ -   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ńšåäńņāą ā ŃŹĀ    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čē īįłåćī īįśåģą   |  100,0|  100,0|  100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
|ōčķąķńčšīāąķč’, %:  |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| äīė’ ńīįńņāåķķūõ  |   14,7|  100,0|   1,2| 100,0|  45,0|  48,1| -2,4 |  57,1|
|ńšåäńņā, %      |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| äīė’ ēąåģķūõ    |   85,3|    |  98,8|    |  55,0|  51,9| 102,4|  42,9|
|ńšåäńņā, %      |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
| äīė’        |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ćīńóäąšńņāåķķīćī   |     |    |    |    |    |    |    |    |
|ó÷ąńņč’, %      |     |    |    |    |    |    |    |    |
|—————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
                       Ļšīäīėęåķčå ņąįėčöū 12
 
|———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————¬
| I źā.|II źā. |III źā.| IV źā.| I źā.| II źā.|III źā.| IV źā.| I źā. | II źā.|
|2006 ć.|2006 ć.|2006 ć.|2006 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2007 ć.|2008 ć.|2008 ć.|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 2884,4| 3286,7|    |    |    |  13,8|    |    |  0,7|  18,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 5300,0| 850,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|-2415,6| 2436,7|    |    |    |  13,8|    |    |  0,7|  18,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 1574,5| 3286,7|    |    |    |  13,8|    |    |  0,7|  18,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|-3990,1| -850,0|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 2884,4| 3286,7|    |    |    |  13,8|    |    |  0,7|  18,8|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0 | 100,0| 100,0|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0 | 100,0| 100,0|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
21.12.2004 ć.
 
Źīķńóėüņąöčīķķą’ źīģļąķč’ ĒĄĪ «ČĻĢ-Źīķńąėņ», ć.Ģčķńź
E-mail: info@ipmconsult.by
Ņåė.: (8-017) 200-33-36
 

Ļīļóė’šķūå ķīāīńņč
Źóšńū āąėžņ Ķąöčīķąėüķīćī Įąķźą ŠĮ
23.04.201924.04.2019
Åāšī 2.3497 2.349
Äīėėąš ŃŲĄ 2.0891 2.0884
Ōóķņ ńņåšėčķćīā 2.7138 2.7174
Šīńńčéńźčé šóįėü 3.2754 3.2751
Óźšąčķńźą’ ćščāķą 7.8214 7.8287
Ļīėüńźčé ēėīņūé 5.4889 5.4824
ßļīķńźą’ čåķą 0.18665 0.18669
Ńņąņčńņčźą
Ļšąāīāūå ąźņū ļī ćīäó ļščķ’ņč’